Ελένη Βαγδατλή

Γενική Εξέταση Αίματος στους Αιματολογικούς Αναλυτές

25.20
Iατρική

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 25€

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να βοηθήσει έναν εργαστηριακό επιστήμονα να κατανοήσει μια από τις κύριες εργαστηριακές εξετάσεις, τη «γενική αίματος», όπως αυτή εξάγεται σήμερα σε ένα σύγχρονο Αιματολογικό Εργαστήριο, χωρίς να επεκτείνεται σε χειρωνακτικές μεθόδους (αν και μερικές από αυτές αποτελούν μεθόδους αναφοράς), καθόσον αυτές περιέχονται στο αντίστοιχο εργαστηριακό βιβλίο. Επειδή δε το κύριο και βασικό μέλημα ενός Εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τις μετρήσεις των αναλυτών, ώστε ο εργαστηριακός επιστήμονας να είναι σε θέση να τα διορθώσει και να δώσει ένα σωστό αποτέλεσμα…(από τον πρόλογο) – Γενική Εξέταση Αίματος στους Αιματολογικούς Αναλυτές, Ελένη Βαγδατλή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού, στο παρόν βιβλίο, μετά από μια μικρή εισαγωγή για το αίμα, παρατίθενται βασικές γνώσεις για τα τρία είδη των έμμορφων στοιχείων του αίματος (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια), εστιαζόμενο κυρίως στη Φυσιολογία τους, με λίγα στοιχεία Παθολογίας. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις αρχές λειτουργίας των αιματολογικών αναλυτών και τις δυνατότητές τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια, με παραδείγματα από την καθημερινή πράξη, να γίνουν αντιληπτοί οι μηχανισμοί πρόκλησης σφαλμάτων κατά τις μετρήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή και η διόρθωσή τους.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ISBN: 978-960-9465-65-6
Σελίδες: 192
Έτος: 2023
Εκτύπωση: τετράχρωμη
Εξώφυλλο: μαλακό
Διαστάσεις: 17×24 εκ.
Κωδικός Ευδόξου: 112707157

Μενού