Το Τυπογραφείο Αθανασίου Α.
Αλτιντζή ξεκίνησε τη δημιουργική του
πορεία το 1968.

Η ποιότητά μας αμετάβλητη στο πέρασμα των χρόνων.

Από το 1968 υπηρετούμε τις Γραφικές Τέχνες.

Η πείρα τόσων χρόνων μας έκανε γνώστες της κάθε λεπτομέρειας για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Γνωρίζουμε την τυπογραφία σε όλα τα στάδια και την εξέλιξή της.

Ελέγχουμε ξεχωριστά κάθε στάδιο της παραγωγής κι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.

Η ποιότητα είναι συνάρτηση της πείρας και της αγάπης μας για το αντικείμενο.

Βασικός μας στόχος είναι η ποιότητα της δουλειάς σε συνδυασμό με τη συνέπεια και την άμεση εξυπηρέτηση.

Μενού