Οι εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή επαναδραστηριοποιήθηκαν
το 2008 από τον Άγγελο Αθ. Αλτιντζή.

Οι εκδόσεις μας ξεχωρίζουν για το
ιδιαίτερο ύφος και την αισθητική τους.

Σημείο αναφοράς των εκδόσεών μας είναι
το υψηλό επίπεδο της τυπογραφίας και ο σεβασμός στους κανόνες της.

Αναλαμβάνουμε και εκδόσεις επιστημονικών συγγραμμάτων
τα οποία διανέμονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Το Τυπογραφείο Αθανασίου Α. Αλτιντζή

ξεκίνησε τη δημιουργική του
πορεία το 1968.

Μενού